Borang Maklum Balas

Admin:
*** PERHATIAN / ATTENTION:
Laman Maklum Balas ini hanya untuk maklum balas/cadangan/aduan berkaitan dengan Laman Web Majlis Perbandaran Ampang Jaya sahaja. Sebarang aduan lain sila ke pautan berikut : Sistem Aduan Utama Majlis:
/ Site Feedback is only for feedback / suggestions / complaints related to the Web site Ampang Jaya Municipal Council only. Any other complaints please go to the following link: Sistem Aduan Utama Majlis:


No Kad Pengenalan / IC Number    eg: 987654145678
Nama / Name:
Alamat / Address
No Telefon / Tel No.    eg: 0123456789
Email:
Kategori / Category:
Maklum Balas / Feedback